SNIDARE ARKITEKTER
Björns Trädgårdsgränd 1, 5 tr
116 21 Stockholm
Telefon: 08-644 10 60


Daniel Snidare  |  Arkitekt SAR/MSA
070-49 99 517
daniel@snidare.se


Sofia Tängh | Arkitekt SAR/MSA
070-450 22 63
sofia@snidare.se


Döne Delibas | Arkitekt MSA
done@snidare.se


Anders Sundberg | Byggnadsingenjör
070-410 16 85
anders.sundberg@snidare.se


Eleonora Allgurin | Ekonomiansvarig
073-637 28 88
eleonora@snidare.se