Käppalaverket – Kontorstillbyggnad och ombyggnad

År: Yta: Beställare:

Spring – kontor

År: Yta: Beställare:

Eyeworks – Kontor

År: Yta: Beställare:

Tools – butik

År: Yta: Beställare:

Görvälnverket – kontorsombyggnad

År:, Yta:, Beställare:

Visual Conferense Group – kontor

År: Yta: Beställare:

Konferensrum – Karolinska Sjukhuset

År:, Yta; Beställare

Lunarworks – kontor

År: Yta: Beställare:

NIHAB – Undervisningslokaler

År:, Yta; Beställare

Splitvision Coding Technologies – kontor

År: Yta: Beställare:

Filmtecknarna – kontor

År: Yta: Beställare:

Knightec – kontor

År: Yta: Beställare:

Coding Technologies

År: Yta: Beställare:

Starcom – Kontor Roddaren

År:, Yta; Beställare

Boston Consulting Group – Tullhuset

År:, Yta; Beställare

SYVAB Administrationsbyggnader – Om- och tillbyggnad

År:, Yta; Beställare