Nynäshämns Kommun – Skolhusutredning

Nynäshamns kommun ser över sina strategiska lokalbehov för skolbyggnader. Vi har uppdraget att som projektledare ta fram en skolhusutredning, med mål att analysera bedömningar från ett flertal olika delprojekt och att sammanställa förslag över vilka skolbyggnader som behöver rustas upp, byggas nya, byggas till eller rivas/säljas.
Tre andra arkitektkontor, demograf, ekonom, kalkyl, och tekniska konsulter finns som underleverantörer. Snidare Arkitekter ansvarar även för delprojekten angående skolbyggnadernas elasticitets- och flexibilitetsbedömningar.
År: 2013, Yta:, Beställare: Nynäshamns Kommun

Mensättravägens Förskola

På en grönskande naturtomt i Nacka ligger Mensättravägens förskola, ett passivhus helt utförd i miljövänliga material enligt Miljövarubedömningen och certifierat av Passivhuscentrum. Stora öppna ljusa rum med lekfulla och färgglada detaljer sätter barnens perspektiv i centrum. Förskolan har fyra avdelningar och är byggd i två våningar för att tillgodose energikraven.
År: 2013, Yta: ca 900kvm, Beställare: Nacka Kommun

Isis Förskola

Isis förskola i Nacka är ritad utifrån barnens upplevelse av miljön och byggnaden de vistas i. I inomhusmiljön såväl som på gården finns utrymmen med olika karaktär som tillgodoser barnens olika behov. Trä både som fasad och som innergolv och innertak skapar en ombonad känsla. Förskolan har fem avdelningar som kopplas samman med en gemensam matsal. Temat jord-luft-eld-vatten-rymd har gett identitet till de olika avdelningarna och har också varit utgångspunkt för gården ritad av landskapsarkitekter.
År: 2012, Yta: ca 900 kvm, Beställare: Nacka Kommun

Midgårds Förskola

Den befintliga förskolebyggnaden har totalrenoverats och gjorts om invändigt. Den nya planlösningen har en öppen sammanhållande kärna med matsal/ateljé och tre temarum (sagorum, sandrum, bibliotek). Rummen i byggnadens kärna är integrerade i den invändiga kommunikationen. På så sett undviks onödiga kommunikationsytor och byggnadens svårutnyttjade mörka delar kan användas till rum med speciell karaktär. Stor vikt har även lagts på att skapa en flexibilitet i lokalerna som kan möta variationer i barngruppernas storlek och fördelning.
I anslutning till huset byggs ett nytt vindskydd/uterum för utevila som även ska kunna användas till annan pedagogisk verksamhet. Fasaden har fått en ny mörkgrå kulör och fönstren ramas in av djupa gröna foder som kan användas som sittbänkar.
År: 2015, Yta: ca 800 kvm, Beställare: Nynäshamns Kommun

Saltsjöbadens Samskola (Solsidans Skola)

När Solsidans Skola behövde nya lokaler fick vi i uppdrag att rita om en byggnad på Saltsjöbadens Samskola och anpassa den för klasser F-3. Skolan efterfrågade utrymme för flexibla undervisningsmöjligheter där självständigt lärande är en viktig del. Därför skapades på varje plan ett stort allrum som kan varieras och delas av med hjälp av inredningen. Här finns också stora amöbaliknande gradänger där grupper kan samlas eller där man kan sitta och läsa.
År: Yta: Beställare:

Nya Solsidans Skola

Den anpassningsbara planlösningen utformades för att passa skolans Paideia-inspirerade pedagogik, baserad på flexibla undervisningsformer med mycket självständigt arbete. Det är en skola utan klassrum, som använder större ytor med möjlighet till avskärmning för mindre rum och där varje klass har en hemvist, en samlingsyta.
År: Yta: Beställare:

Sågtorpsskolan

I den nya tillbyggnaden lades fokus på en öppen och ljus matsal för elever och personal att vistas och mötas i. Skärgårdskänsla och formspråk från de befintliga byggnaderna har varit inspirationskällor. Den gamla entrébyggnaden byggdes på med en våning för att skapa ytterligare två klassrum, ytskikt har bytts ut och klassrummen har fått nya röda kök.
År: Yta:, Beställare: Nacka Kommun

Tallbackaskolan, Vanstaskolan

År: Yta:, Beställare: Nynäshamns Kommun

Skuru Skola – Om- och tillbyggnad

År:, Yta; Beställare

Neglinge Skola – Ombyggnad

År:, Yta; Beställare

Isis Förskola – Evakueringslokaler

År:, Yta; Beställare

Miro Förskola

År:, Yta:, Beställare:

Nacka Gymnasiums Förskola

På uppdrag av Nacka Kommun utformade vi ett förslag på hur en del av Nacka Gymnasium skulle kunna göras om till förskola. Två alternativ togs fram, ett med tre avdelningar och ett i två plan med sex avdelningar. Gemensamt för de båda var nya entréer och en stor gård, vilka gjorde att förskolan passade väl in i den gamla byggnaden och den omgivande miljön.
År: Yta: Beställare: Nacka Kommun

Tippens Fritidsgård

År:, Yta:, Beställare:

Ektorps Förskola

År:, Yta:, Beställare:

Ryssvikens Förskola

År:, Yta:, Beställare: