Nya Södertälje Sjukhus

Sjukhuset är i behov av upprustning och en om- och tillbyggnad kommer att utföras till 2017.
Vi har tagit fram programhandling för nybyggnadens operations- avdelning, akutmottagning och röntgenavdelning. Samt haft en rådgivande roll att som sjukhusplaneringsexperter delta i planeringen ihop med sjukhusets ledning, Locum och Grontmij. Bild: Grontmij
År: 2013, Yta:, Beställare: Locum

Gyn Stockholm – St Görans Sjukhus – läkarvillan

Gyn Stockholm har fått nya lokaler i den gamla vackra läkarvillan på St Görans Sjukhus. Huset har byggts om invändigt för att passa den nya verksamheten, med ljusa fina undersökningsrum och kontor. Stor vikt har lagts ner på att bevara och arbeta med tidstypiska material, detaljer och färger. Eftersom huset är K-märkt så har vi samarbetat med en antikvarie för att uppnå bästa resultat.
År: 2013 Yta: 800 Beställare: Locum

Neonatalavdelning våning 5 – Danderyds Sjukhus

Entré och reception – Huddinge Sjukhus

BB och förlossningsavdelning – St Görans Sjukhus

Landstinget planerar att bygga en ny BB och förlossningsavdelning på St Görans Sjukhus. Vi har i tagit fram en förstudie för ny BB, förlossning men även lokaler för IVA (500 kvm) och ombyggnation av operationsavdelningen för robotoperation (200 kvm).
År: 2013 Yta: 2000 Beställare: Locum

Övriga projekt, vård:

CAPIO – DIVERSE PROJEKT

VÅRDRUM – NYA KAROLINSKA SJUKHUSET

ENDOSKOPISKT CENTRUM – SÖDERSJUKHUSET

NIVA – KAROLINSKA SJUKHUSET

NEONATALAVDELNING VÅNING 9 – DANDERYDS SJUKHUS

CASM-GARDTMAN – SABBATSBERGS SJUKHUS

NEURO OPERATION – KAROLINSKA SJUKHUSET

AKUTMOTTAGNING – DANDERYDS SJUKHUS

GYNEKOLOGISK MOTTAGNING – DANDERYDS SJUKHUS

ENTRÉ PSYKOLOGEN – KAROLINSKA SJUKHUSET

ENTRÉ – KAROLINSKA SJUKHUSET

APOTEK – KAROLINSKA SJUKHUSET

PSYKIATRIAVDELNING – KAROLINSKA SJUKHUSET

KVINNOKLINIKEN – KAROLINSKA SJUKHUSET

SPRUTUTBYTESMOTTAGNING – ST GÖRANS SJUKHUS

KRIS- OCH TRAUMA CENTER – GRIMMAN

MTI – SABBATSBERGS SJUKHUS

OBDUKTIONSAVDELNING – DANDERYDS SJUKHUS

ENTRÉ OCH RECEPTION – HUDDINGE SJUKHUS

TANDLÄKARMOTTAGNING

ECMO – KAROLINSKA SJUKHUSET

TERES OPERATION – SABBATSBERGS SJUKHUS

ALB PAVILJONGER – KAROLINSKA SJUKHUSET